Fagligt

30) Omveje til verdens ende                                                                                      Novellesamling. Almennyttigt Forlag 2015.

20) Co-investigator: Simcombin”
(Biogen) 2008-

28) Investigator: Scast”
(Den norske sundhedsstyrelse) 2007-8

27) Investigator: Profess”
(Boehringer Ingelheim) 2004-2008

26) Bispebjerg Lokalråds historie
Af Alex Heick. Almennyttigt Bogforlag 2007

25) Danmark 2020
Redigeret af Alex Heick. Antologi. 400 sider. Tiderne Skifter 2004

24) Alzheimers sygdom
Hospital Health Care (3) 2002: 8-14.

23) Sclerosis Disseminata Nyt om årsager og behandling
Lægemagasinet (7) 2002:8-14.

22) Chlamydia pneumoniae-associated ADEM
Skrevet i samarbejde med E Skriver. Eur J Neurol. 2000 Jul;7(4):435-8.

21) Investigator: “AWARE”
(Pfizer). 1999-2000. Publiceret i CNS Drugs 2006:20(4)311-325.

20) Diabolisk hikke [Diabolic hiccup].
Ugeskrift for læger. 1997 Aug 11;159(33):4986-8. Danish.

19) Juvenile avascular necrosis of the odontoid process. Review.
A review on the etiology of os odontoideum and absentia odontoidei.
Dan Med Bull. 1996 Sep;43(4):363-6.

18) Investigator: Betaferon versus Rebif
DMSGs nationale protokol 1996-1999.

17) The thalamic commissure in generalized epilepsy. Review.
Ugeskrift for læger. Br J Neurosurg. 1996 Jun;10(3):309-10.

16) Memento
Ugeskrift for læger. 1996 Mar;158 (10):1390-1. Danish.

15) Fri Heroin. Debatbog
Behandlingsfremskridt eller bestikkelse af de narkokriminelle.
Skrevet i samarbejde med E. Carlsen. FADLs Forlag 1996.

14) Sundhedens Pris. En debatbog om sundhedssektoren
Forlaget Rhodos 1995. Download
bogen (360 Kb, 51 sider word-dokument)

13) Co-investigator: “ECASS II”
(Boehringer). 1996-1997.13) Localized cranial hyperostosis of meningiomas: A result of neoplastic enzymatic activity?
Skrevet i samarbejde med C. Mosdal, K. Jørgensen og L. Klinken.
Acta Neurol Scand. 1993 Mar;87(3):243-7

12) Prince Dracula, rabies, and the vampire legend
Ann Intern Med. 1992 Jul 15;117(2):172-3.

11) Bizar anamnese indicerer ikke altid psychofarmaka. Memento.
[A bizarre anamnesis does not always indicate psychopharmaceuticals].

Ugeskrift for læger. 1991 Nov 4;153(45):3160. Danish. Letter.

10) Is diathermy safe in women with copper-bearing IUDs?
Skrevet i samarbejde med T Espersen, H. L. Pedersen og  J.
Raahauge:
Acta Obstet Gynecol Scand. 1991;70(2):153-5.

9) Lyssa-virus, prins Dracula og legenden om den menneskelige
vampyr
(medicinsk historie). Heick A: Bibliotek for Læger.
1988;180 (2):233-237.

8) Neuroscientific Research into Stuttering Subgroups.
Review. Scand J Logoped Phoniatr 1987;12(2):80-84.

7) Co-investigator: Flunarizine in Stroke
(Janssen). 1990.

6) Dilatation of pupils in a ‘top of the basilar’ stroke.
Case report. Skrevet i samarbejde med  M. Birket-Smith, O. Fedders og B.
Brun. Ophthalmic Res. 1987;19(5):292-7.

5) Stammen i en afasiologisk synsvinkel. Monografi.
Audiologopædisk Forlag 1986.

4) The Aphasiology of Stuttering. Review.
Scand J Logoped Phoniatr 1986;11(1):36-39.

3) Os odontoideum.
Skrevet i samarbejde med J. Boesen. Ugeskrift for læger. 1985
Sep 9;147(37):2911-3. Danish.

2) Sammenhængen mellem sprogdominans og håndethed. Review.
Relation between speech dominance and handedness]. Ugeskrift for læger. 1984 Sep 19;146(38):2851-3. Danish.

1) Stressreaktioner under militærtjeneste
Skrevet i samarbejde med  K. E. Fredfeldt, H. Nordinog og G. O.
Petersen: [Compulsory military service. Stress reactions during military service]. Ugeskrift for læger. 1982 May 17;144(20):1500-3. Danish.