Aktuelt

Aktuelle nyheder og begivenheder

2023 November: Har deltaget i en arbejdsgruppe om mulig fredning af grønne områder i Bispebjerg. Det kom der en bog ud af.

2023 September: Ectrims (Verdenskongres om dissemineret sklerose): Omsider er der vigtige nyheder. Stadig flere data peger på, at årsagen til dissemineret sklerose (MS) er immunapparatets forsøg på at bekæmpe EB virus (Epstein Barr- Virus). EB virus kan ikke behandles (endnu), men næsten alle mennesker har været smittet hermed. Det åbner op for nye veje til behandling af MS (Vaccination? Virusmidler?). Desuden er et nyt behandlingsprincip på vej kaldet BTK inhibitorer, som er meget lovende.

2023 Februar: I samarbejde med Brønshøj-Husum og Bispebjerg Lokaludvalg skrevet bog om Utterslev Moses fourening og hvordan problemet kan løses. Der blev foreslået en strategi, som går ud på at fylde frisk vand fra en grundvandsholdig forskydning i undergrunden kaldet Carlsbergforkastningen. Efterfølgende satte Københavns Kommune midler af i budget 2024 til en forundersøgelse af muligheden for grundvandsophentning herfra. Og HOFOR har udarbejdet en plan for lukning af kloakoverløbsbygværkerne fra mosens sydlige københavnske del. Begge dele er foreslået i rapporten, og det lover godt for Utterslev Moses fremtid. .